Υπηρεσίες


    

                                                                                                                       

*ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

• Παράδοση στο χώρο του σπιτιού σας σε απόσταση 20 χλμ. από το κατάστημα
• Αποσυσκευασία της νέας σας συσκευής
• Περισυλλογή & Απομάκρυνση των συσκευασιών
 Τιμή : 14,99 €
 
 
*YΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ MPEG4
• Σύνδεση & συντονισμός αποκωδικοποιητή με την τηλεόραση
• Μετάβαση σε απόσταση 20 χλμ. από το κατάστημα
• Βασική επίδειξη.
Τιμή : 14,99 €

* Στην τιμή της υπηρεσίας δεν περιλαμβάνεται ο αποκωδικοποιητής
 
*ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
• Μετάβαση σε απόσταση 20 χλμ. από το κατάστημα
• Αποσυσκευασία της νέας σας τηλεόρασης
• Βασική Σύνδεση, Επίδειξη & Συντονισμός της νέας σας τηλεόρασης
Τιμή : Δωρεάν
 
*ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
• Αποσυσκευασία της νέας σας τηλεόρασης
• Επιτραπέζια εγκατάσταση της τηλεόρασής σας
• Βασική σύνδεση, Επίδειξη & Συντονισμός της νέας σας τηλεόρασης
• Περισυλλογή & Απομάκρυνση συσκευασιών 
• Δωρεάν μετάβαση σε απόσταση 20 χλμ. από το κατάστημα
Τιμή : 14,99 €
 
*ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TV
• Αποσυσκευασια της νέας σας τηλεόρασης.
• Επιτοίχια εγκατάσταση της τηλεόραση σας. Σύνδεση με όλες τις πηγές
• Επίδειξη & Συντονισμός
• Περισυλλογή & Απομάκρυνση συσκευασιών
• Δωρεάν μετάβαση σε απόσταση 20 χλμ. από το κατάστημα
 Τιμή : 19,99 €

* Στην τιμή της υπηρεσίας δεν περιλαμβάνεται η επιτοίχια βάση
 
*ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Στην τιμή της υπηρεσίας δεν περιλαμβάνεται η μεμβράνη
 Τιμή : 4,99 €
 
*ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET Η/Υ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
 
• Δημιουργία σύνδεσης
• Καταχωρήσεις Username & Password
• Εγκατάσταση & Έλεγχος λειτουργίας μόντεμ
• Δημιουργία λογαριασμού E-mail
• Σύνδεση λογαριασμού Facebook, εγκατάσταση Skype κτλ. 
Τιμή : 9,99 €
 
*ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
 
• Εγκατάσταση Antivirus
• Εγκατάσταση MS-Office
• Εγκατάσταση εφαρμογών συμβατών με το λογισμικό 
Τιμή : 9,99 €

* Η τιμή αναφέρεται σε μια μόνο υπηρεσία της επιλογής σας και δεν περιλαμβάνει το λογισμικό.
 
*ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ (RECOVERY) Η/Υ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
• Επανεγκατάσταση λειτουργικού & οδηγών (Drivers) συσκευών
• Επανεγκατάσταση περιφερειακών
• Επανεγκατάσταση προσωπικών ρυθμίσεων Η/Υ
• Δοκιμή 
Τιμή : 19,99 €
 
*ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ
• Μετάβαση σε απόσταση 20 χλμ από το κατάστημα
• Εγκατάσταση ψηφιακής κεραίας / επισκευή της ήδη εγκατεστημένης
• Έλεγχος εγκατάστασης  
Τιμή : 39,99 €
 
*ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ  ΚΕΡΑΙΑΣ
• Μετάβαση σε απόσταση 20 χλμ από το κατάστημα
• Εγκατάσταση δορυφορικής  κεραίας / επισκευή της ήδη εγκατεστημένης
• Έλεγχος εγκατάστασης  
Τιμή : 49,99 €